Intensivvårdsplatser för barn

De senaste dagarna har det i media framkommit röster som menar att Stockholms läns landsting i allmänhet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna, NKS, i synnerhet, inte klarar av sitt uppdrag för att behandla barn på intensivvårdsplatser. Det vill sägas att sjukhuset inte har tillräckligt med platser.

I de gamla verksamhetslokalerna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska sjukhuset fanns det 10 platser, varav 8 öppna, huvudsakligen i dubbelrum. I de nya lokalerna i Nya Karolinska Solna, NKS, finns det 15 platser, varav idag 7 öppna i enkelrum. Dessa platser bedöms täcka dagens behov för länet.

Karolinska sjukhuset har inte ett riksuppdrag för barnvård, men precis som andra landsting i Sverige hjälper vi varandra.

Karolinska sjukhuset har en pågående rekrytering och med en större personalstyrka kommer fler platser att öppnas. Det är ett nationellt problem att kunna rekrytera sjukvårdspersonal. Alla landsting och regioner i Sverige behöver som arbetar med det de är utbildade till, att fortsätta inom akutsjukvården och också känna att arbetsplatsen är attraktiv nog att arbeta kvar på.

Alliansen skriver om NKS på DN Debatt

I dag har Nya Karolinska i Solna tagit emot första patienten, efter mångårig planering och många beslut. Det är ett stort och viktigt steg för sjukvården i Stockholm och Sverige. Det skriver företrädare för Alliansen i Stockholms läns landsting på DN debatt.

”Ytterst handlar det om patienterna. I hela arbetet går patientsäkerheten alltid först och där har vi full tillit till de bedömningar som professionen gör. Det är de många patienterna som enkelt ska få snabbare vård utan köer, men det är också de allra sjukaste patienterna som ska erbjudas en vård som är så bra som det bara är möjligt. Detta uppdrag måste utgöra kärnan för hela vår välfärdsverksamhet.”

Alliansen skriver också om införandet av tematisk organisation som utgår från patientens väg genom vården. Denna nya organisation skapar möjlighet för sjukhuset att arbeta patientfokuserat och samla alla viktiga kompetenser runt patienten.

Men det finns också självkritik kring kommunikationen av sjukhusbygget. Alliansen skriver att spekulationer om den totala kostnaden för sjukhuset kunde ha undvikits om man redan från början varit tydligare med den totala kostnaden för sjukhuset.

Läs hela artikeln här http://www.dn.se/debatt/vi-borde-varit-tydligare-med-att-sjukhuset-skulle-bli-dyrare//

 

I dag öppnade Nya Karolinska sjukhuset

I dag öppnade Nya Karolinska (NKS) sin verksamhet och 07.30 rullade den första patienten över från Thoraxkliniken till de nya moderna sjukhuslokalerna vid Solnavägen. Först in är nämligen patienter och verksamheter inom Hjärta och Kärl, däribland all slutenvård inklusive intensivvård, operationsavdelningar och delar av öppenvården och om en vecka följer Barn- och Kvinnosjukvård efter.

Den 2 juni tog landstinget över nyckeln till delar av den nya sjukhusbyggnaden och sedan dess har ett intensivt arbete pågått med att förbereda inför att de första patienterna välkomnas och att det nya högspecialiserade sjukhuset kan fyllas med vård . Förberedelserna har handlat om allt från att utbildning av personal till klinisk driftsättning av apparatur och att fylla på med vårdens förbrukningsmaterial.

Totalt kommer 30-40 patienter att flyttas över idag och om en vecka kommer ytterligare 70 patienter. Inför flyttdagarna är ett minutiöst planerat schema förberett för hur inneliggande patienter ska flyttas till nya byggnaden. Medicinska bedömningar som t ex infektionskänslighet avgör den turordning som patienterna flyttas med.

Med Nya Karolinska får vi ett sjukhus i världsklass med inte mindre än 36 operationssalar och drygt 700 vårdplatser. På NKS är patienten i fokus och t ex bildskärmar i alla patientrum gör det möjligt att visa exempelvis röntgenbilder, labbresultat och läkemedelslistor för patienten, förklara direkt på plats och göra patienten delaktig på ett annat sätt än i dag, Överhuvudtaget ska så mycket vård som möjligt ges i patientens eget rum för att minska transporter och därmed olägenheter för patienten. Alla inlagda patienter får enkelrum med egen toalett och dusch vilket ger bättre integritet och minskad risk för smittspridning. Av samma skäl skiljer man på patientflöden och besökare.

Först 2018 kommer hela sjukhuset stå klart, men i dag passerar vi en viktig milstolpe i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Välkommen till NKS-bloggen

Nya Karolinska i Solna är Stockholms läns landstings största investering i sjukvården någonsin. Det är Sveriges modernaste sjukhus och utgör en viktig del i hela utvecklingen och moderniseringen av vården i Stockholms län, Framtidsplanen för hälso-  och sjukvården.

NKS har blivit mycket omskrivet i medier och det finns många frågor och många påståenden kring såväl sjukhusbyggnaden som andra delar av projektet. På denna blogg försöker vi samla fakta och information som på olika sätt berör Nya Karolinska i Solna.

Huvudförfattare är investerings- och fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (M), även om vi också ser fram emot andra bidrag.

Tematisk vård

Söndagen den 20 november flyttar den första patienten in på NKS. I samband med den stegvisa inflytten på Nya Karolinska Solna, NKS, innebär det inte bara nya lokaler och delvis ny utrustning för personalen på det nya akutsjukhuset. En ny organisation och nytt arbetssätt ska vara implementerat.

Patientens bästa är utgångspunkten för det nya tänket om tematisk vård. Enkelt uttryck så ska inte klinikerna var specialiserade inom ett enskilt område utan det är de funktioner och teman som patienterna behöver som är grunden. Först ut är hjärta och kärl och veckan efter flyttar de första barnen in på sjukhuset.

Det nya sättet att arbeta är inte det traditionella. Självklart uppkommer frågor. Dagens vård är beprövad men det innebär inte att den är utan problem. Även om det självklart finns en viss oro för det nya arbetssättet är ledningen och personalen över lag förväntansfulla att få arbeta enligt det nya. Den värdebaserade vården kommer att tillföra högre kvalitet till patienterna och i slutändan är det där fokuset ligger.

Sedan tidigare har man sett över möjligheterna att omorganisera och nu när man flyttar till nya lokaler har man ett gyllene tillfälle att ändra strukturen och öka graden av samarbete mellan olika discipliner. Det nya arbetssättet kommer att vara inspirerande och energigivande.

Läs mer på

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ny-organisation-och-nytt-arbetsatt-pa-nya-karolinska

 

Vårdplatser

Flera artiklar och media har uttryckt en oro för att pusselbitar fattas gällande Framtidens hälso- och sjukvård. Man menar att hälften av de planerade 1 000 nya platserna som ska stå färdiga 2020 saknas åren efter att NKS kommit i full drift 2018 och Karolinska sjukhuset Solna stänger.

Inget kunde vara mer fel. Jag och Marie Ljungberg Schött har talat om att antalet vårdtillfällen kommer att öka väsentligt till 2020. Samtidigt som NKS byggs satsar vi 28 miljarder kronor på att bygga ut de övriga akut- och närsjukhusen i länet.

Detta är ett jätteprojekt som naturligtvis kräver ett enormt internt arbete och exakt hur många vårdplatser som placeras på vilket sjukhus kommer att utkristallisera sig mer i detalj vad tiden lider. Det beror på att all vårdplanering, dvs vilken vård som ska bedrivas var, ännu inte är klar. Blir något projekt därtill försenat, exempelvis pga. överklaganden så kräver det omplanering. Antalet vårdplatser ökar vartefter nybyggnationer färdigställs och vi öppnar tidigare stängda vårdplatser.

Jag är dock trygg med att Framtidsplanen följs och vartefter sjukhusen runt om i länet blir färdigställda och upprustade kommer antalet platser att växa.  Beslutet om att införa vårdval för geriatrik förväntas också öka antalet vårdplatser framöver i takt med att behovet och efterfrågan ökar.

Generellt har vi sett att behovet av totalt antal vårdplatser har sjunkit under 2015 och 2016.

Paul Lindquist, investerings- och fastighetslandstingsråd

Kostnader och OPS

Vi har arbetat med att reda ut några oklarheter kring hur Svenska Dagbladet har valt att vinkla vad det kostar att bygga Nya Karolinska Sjukhuset. SvD har blandat äpplen och päron på ett sätt som inte ger en rättvisande bild. Här kommer därför en kort sammanställning av de olika beloppen:

Det ursprungliga OPS-avtalet var på 52,2 miljarder kronor. Till detta har kommit ändrings- och tilläggsbeställningar från landstinget på 1,7 miljarder kronor.  Detta är onekligen mer än först planerat och beror på att vi och verksamheterna som beställare har ändrat kraven på leverantören.

Men övriga tillkommande kostnader då?

4,3 miljarder är medicinteknisk utrustning, inventarier och liknande. Dessa har aldrig ingått i OPS-avtalet och beställs först nu då vi vill ha modern utrustning och inte det som tillverkades för ett par år sedan. Att kalla det för en fördyring av projektet är fel då denna kostnad hela tiden har legat utanför OPS-avtalet.

Utanför OPS-avtalet bygger landstinget om den gamla Thoraxkliniken med nya vårdplatser och ett nytt laboratorium samt Astrid Lindgrens barnsjukhus för mottagningsverksamhet för ca 1,3 miljarder kronor. Självklart är det tillkommande kostnader, men det beror på en utökad ambitionsnivå och det ger mer vård till Stockholmarna och medför inga merkostnader för själva OPS-avtalet.

Vi har också tillkommande kostnader i egen regi på 1,1 miljarder kronor i form av anslutningskostnader och teknisk försörjning av Astrid Lindgren och liknande i området. Det är kostnader som hela tiden legat utanför OPS-avtalet, men kan ha blivit dyrare än planerat pga satsningarna på Thoraxkliniken och Astrid Lindgren.

Summa summarum så har SvD rätt såtillvida att totalkostnaden för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är högre än OPS-avtalet, men ungefär hälften av dessa kostnader har varit kända från början och resten beror på att vi utökar vårdkapaciteten ytterligare i området. Om det är bra eller dåligt verkar inte SvD ens ha funderat över…

Siffor för landstingets investeringar ändras lite år från år oavsett och är beroende på politiska och verksamhetsmässiga ambitioner och behov och beslutas av Landstingsfullmäktige.

Genrep på NKS inför att första patienten tas emot

Inför flytten har till nya lokaler på NKS har planeringen varit minutiös. Allt har testats och övats. Det är nu klart för inflytt på det omstridda sjukhuset som kommer att ge högteknologisk modern vård för de alla svårast skadade och sjuka i vårt län och land.

Klinisk städning sker på varje yta för att det ska vara hygieniskt och säkert för att ta emot den första patienten som ska vårdas på avdelningen för hjärt- och kärl. En vecka senare kommer det första barnet att flytta in på barnkliniken.

Den 26 oktober hade man dessutom ett ”genrep”. Som redan tidigare förväntat var det ett antal problem som visade sig. Trots detta säger sig de ansvariga vara lugna inför den 20 november då den första patienten flyttar in på Nya Karolinska Solna.

Stanley Holsteiner, som är chef för Programkontoret för NKS säger: ”Skulle vi mot all förmodan inte hinna åtgärda något som är kritiskt, då driftsätter vi inte.“

Neonatologen Baldvin Jonsson säger inför att första barnet tas emot på barnkliniken: ”Patientsäkerheten är nummer ett, två och tre. Jag känner mig personligen nöjd. Det kommer att gå snabbt och säkert. Vi ser verkligen fram emot flyttdagen.”

Driftsövningen i oktober gav verksamheterna och de ansvariga väldigt mycket och ledningen har fullt förtroende att kunna driftsätta som planerat den 20 november.

Läs mer på:

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/10/Klart-for-inflyttning-pa-omstritt-sjukhus/

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/

 

 

Nyheter/2016/11/Lugnt-pa-NKS-trots-genrepskaos/

S:t Eriks ögonsjukhus flyttar till Norra Hagastaden

NKS-området och Hagastaden är större än bara själva NKS.

I april beslutade Landstingsstyrelsen att från 2020 förhyra lokaler i en fastighet i Norra Hagastaden i anslutning till Nya Karolinska Solna (NKS) för S:t Eriks ögonsjukhus. Fastigheten, som ägs av Oslo Naeringseiendom A/S, kommer att anpassas i enlighet med S:t Eriks önskemål utifrån hur en ändamålsenlig effektiv ögonsjukvård ska bedrivas.

 

Genom flytten till Norra Hagastaden etablerar sig S.t Eriks ögonsjukhus mitt i regionens nya Life Science kluster med möjlighet att utveckla ett Eye Center of Excellens. I framtiden kommer mer ögonsjukvård bedrivas utanför akutsjukhusen samtidigt som mer högspecialiserad vård utförs på S:t Eriks ögonsjukhus. Mer samarbete och samordning kommer också att krävas för att klara behovet av utbildning och jourlinjer inom ögonsjukvården.

 

I fastigheten kommer även lokaler för privata vårdgivare och företag inom medicinteknik att finnas, vilket ger ytterligare möjligheter till intressanta samarbeten och synergieffekter.

 

Närheten till NKS är vital och kommer att ha fördelar för forskning och utbildning inom specialistområdet. När NKS är till fullo i drift kommer synergier att utvecklas för många patientgrupper i och med att S:t Eriks ligger i nära anslutning till NKS med anslutning via kulvert.

 

Flytten innebär att helt nya lokaler utformat enligt verksamhetens önskemål och krav vilket i sig kommer att möjliggöra effektivare vård och vårdflöden.

 

Eye Center of Excellence innebär att vården, näringslivet, och forskning och utbildning får förutsättningar för att kunna bedrivas i samma lokaler för att gynna ögonsjukvården till sin fulla potential.

Konsten är viktig för patienterna

Den 20 november kommer den första patienten in på Nya Karolinska sjukhuset, NKS. Det nya akutsjukhuset har ett specialuppdrag att vårda och ta hand om de allra svårast skadade och sjuka och i sjukhuset finns den allra senaste högteknologiska medicintekniska utrustningen.

Även konst och utformning är av stor vikt när man bygger ett sjukhus av denna kaliber och gestaltningsplanen är något man har arbetat mycket med. Konstanslaget för nya Karolinska ligger på 118 miljoner kronor. Det är pengar som har syftat till patienternas goda tillfrisknande och välbefinnande.

Läs mer på: http://www.dn.se/arkiv/kultur/konsten-ar-viktig-for-patienterna/