NKS-projektet välskött enligt extern utredning

Den 1 september 2015 beslutade Landstingsstyrelsen att genomföra en extern utvärdering av NKS. Utvärderingen har genomförts av konsultbolaget WSP. I måndags presenterades rapporten. Uppdraget har varit att granska hur väl parterna har fullgjort sina åtaganden i förhållande till avtalet som slöts 2010 samt hur kostnadskontrollen har skötts.

WSP konstaterar att NKS-projektet, som är ett av landets största byggprojekt, på det stora hela är mycket välskött, men pekar på vissa brister i en del administrativa rutiner. Det är bra att WSP har upptäckt dessa så att vi kan nu kan åtgärda dem och dra lärdom inför kommande projekt. Man är också kritisk till tidplanen för beställning av medicinteknisk utrustning. Helt klart har det ställt till en del bekymmer i byggprojektet, men samtidigt är det viktigt att vi kan utrusta det nya sjukhuset med den allra senaste och modernaste utrustningen. Inför kommande byggfaser får vi se över hur vi bäst hanterar detta.

Rapporten visar också att kostnaderna i OPS-avtalet inte har ändrats. När utvärderingen sammanställer utbetalningar för byggnation, utrustning, tilläggsavtal, finansiering och drift av sjukhuset fram till år 2040 summerar det till cirka 61 miljarder kronor. Betalningar och redovisning har lyfts fram som punkter där avtalet fungerat väl. Landstinget har en möjlighet enligt avtalet att refinansiera projektet. För närvarande pågår ett arbete med att förbereda för sådana förhandlingar.

Tidplanen för byggnationen har förändrats en aning på grund av ett antal tilläggsbeställningar men följer de avtal som landstinget har tecknat med projektbolaget. Den första delen av Nya Karolinska Solna överlämnas i juni och efter inflyttning av verksamheter kommer den första patienten att få vård i november på det nya högspecialiserade sjukhuset.

Hela rapporten finns att läsa på landstingets hemsida:

http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2016/05/Extern-utvardering-av-NKS-klar/

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *