Kostnader och OPS

Vi har arbetat med att reda ut några oklarheter kring hur Svenska Dagbladet har valt att vinkla vad det kostar att bygga Nya Karolinska Sjukhuset. SvD har blandat äpplen och päron på ett sätt som inte ger en rättvisande bild. Här kommer därför en kort sammanställning av de olika beloppen:

Det ursprungliga OPS-avtalet var på 52,2 miljarder kronor. Till detta har kommit ändrings- och tilläggsbeställningar från landstinget på 1,7 miljarder kronor.  Detta är onekligen mer än först planerat och beror på att vi och verksamheterna som beställare har ändrat kraven på leverantören.

Men övriga tillkommande kostnader då?

4,3 miljarder är medicinteknisk utrustning, inventarier och liknande. Dessa har aldrig ingått i OPS-avtalet och beställs först nu då vi vill ha modern utrustning och inte det som tillverkades för ett par år sedan. Att kalla det för en fördyring av projektet är fel då denna kostnad hela tiden har legat utanför OPS-avtalet.

Utanför OPS-avtalet bygger landstinget om den gamla Thoraxkliniken med nya vårdplatser och ett nytt laboratorium samt Astrid Lindgrens barnsjukhus för mottagningsverksamhet för ca 1,3 miljarder kronor. Självklart är det tillkommande kostnader, men det beror på en utökad ambitionsnivå och det ger mer vård till Stockholmarna och medför inga merkostnader för själva OPS-avtalet.

Vi har också tillkommande kostnader i egen regi på 1,1 miljarder kronor i form av anslutningskostnader och teknisk försörjning av Astrid Lindgren och liknande i området. Det är kostnader som hela tiden legat utanför OPS-avtalet, men kan ha blivit dyrare än planerat pga satsningarna på Thoraxkliniken och Astrid Lindgren.

Summa summarum så har SvD rätt såtillvida att totalkostnaden för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är högre än OPS-avtalet, men ungefär hälften av dessa kostnader har varit kända från början och resten beror på att vi utökar vårdkapaciteten ytterligare i området. Om det är bra eller dåligt verkar inte SvD ens ha funderat över…

Siffor för landstingets investeringar ändras lite år från år oavsett och är beroende på politiska och verksamhetsmässiga ambitioner och behov och beslutas av Landstingsfullmäktige.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *