Vårdplatser

Flera artiklar och media har uttryckt en oro för att pusselbitar fattas gällande Framtidens hälso- och sjukvård. Man menar att hälften av de planerade 1 000 nya platserna som ska stå färdiga 2020 saknas åren efter att NKS kommit i full drift 2018 och Karolinska sjukhuset Solna stänger.

Inget kunde vara mer fel. Jag och Marie Ljungberg Schött har talat om att antalet vårdtillfällen kommer att öka väsentligt till 2020. Samtidigt som NKS byggs satsar vi 28 miljarder kronor på att bygga ut de övriga akut- och närsjukhusen i länet.

Detta är ett jätteprojekt som naturligtvis kräver ett enormt internt arbete och exakt hur många vårdplatser som placeras på vilket sjukhus kommer att utkristallisera sig mer i detalj vad tiden lider. Det beror på att all vårdplanering, dvs vilken vård som ska bedrivas var, ännu inte är klar. Blir något projekt därtill försenat, exempelvis pga. överklaganden så kräver det omplanering. Antalet vårdplatser ökar vartefter nybyggnationer färdigställs och vi öppnar tidigare stängda vårdplatser.

Jag är dock trygg med att Framtidsplanen följs och vartefter sjukhusen runt om i länet blir färdigställda och upprustade kommer antalet platser att växa.  Beslutet om att införa vårdval för geriatrik förväntas också öka antalet vårdplatser framöver i takt med att behovet och efterfrågan ökar.

Generellt har vi sett att behovet av totalt antal vårdplatser har sjunkit under 2015 och 2016.

Paul Lindquist, investerings- och fastighetslandstingsråd

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *